Notícies

A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 

Fes una cerca per:

Data inicial

Data final

Interes

Descripcio

17-10-2019 

ES CONGELEN ELS IMPOSTOS I S'APROVEN MESURES PER AFAVORIR L’ACCÉS A L’HABITATGE, LA SOSTENIBILITAT I L’EMPRENEDORIA.

El regidor i l'alcaldessa explicant les Ordenances als Mitjans.

Amb la voluntat de no apujar els impostos mentre hi hagi l’economia de l’Ajuntament sanejada i la taxa d’atur elevada, però assegurant i consolidant els serveis bàsics i necessaris, l’equip de govern va portar dimarts a Ple la proposta d’ordenances fiscals i preus públics del 2020. El regidor d’Hisenda i Serveis econòmics, Fran Perona, va presentar “en caràcter general, una congelació dels impostos al nostre municipi”. De les ordenances fiscals per l’any vinent en destaca “la disminució en un 3% de l’impost de l’IBI per compensar la pujada de l’Estat proposada per part del cadastre”, quedant així congelada, i “mesures per afavorir i garantir el dret d’accés a l’habitatge; bonificacions per promoure la sostenibilitat i l’eficiència energètica i altres beneficis per fomentar l’emprenedoria i el comerç local”, ha explicat el regidor. “Aquest govern contínua treballant en la línia de regularitzar la progressivitat en el pagament d’impostos que permeti una contribució més justa i equitativa a les despeses municipals, donat que creiem que la col·laboració ha de venir marcada per les possibilitats de cada persona, família o activitat econòmica”, ha afegit.

L’IBI quedarà en un tipus de gravamen del 0,680 % pels béns urbans en general, compensant l’actualització de l’Estat proposada pel cadastre que era del 3%. D’aquesta manera, el rebut de 2020 serà igual a l’any 2019. També s’incorporà una reducció del 50% per l’ús d’energia eòlica i biomassa (fins ara, només hi era per energia solar) i una bonificació del 95% per destinar habitatges a lloguer assequible. La nova ordenança contempla, a més, un recàrrec del 50% sobre la quota de l’IBI a aquells immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, per tal de dinamitzar el lloguer al municipi.

L’IAE del 2010 bonificarà la producció i aprofitament d’energies renovables i a l’ICIO s’afegeix un benefici fiscal del 50% per a la instal·lació i ús d’energia eòlica i biomassa (fins ara, només hi era per energia solar).

Quant a les taxes, també contemplen algunes novetats i incorporacions. La taxa d‘ocupació de mercaderies i materials o tancament de carrer tindrà una import de 150 € per senyal extra, comercial i turística, sol·licitat per subministrament i instal·lació. Per la taxa de taxa de prestació de serveis d’intervenció administrativa en l’activitat, s’aplicarà una nova bonificació del 95% en la quota, en el canvi d’ubicació d’una activitat en funcionament al municipi (trasllat a local de menys de 150 m2) i la bonificació per activitats innovadores que acreditin l’obtenció de patents o models d’utilitat durant l’any anterior. Finalment la taxa de comprovació d’activitats i publicitat dinàmica serà exempta per entitats i col·lectius no formals, sense ànim de lucre, que realitzin activitats gratuïtes o d’interès general.

Finalment en l’apartat de preus públics, referida a la utilització privativa o aprofitament especial dels espais municipals, s’ha aprovat la tarifa gratuïta pel concessionari dels equipaments i instal·lacions esportives, per poder organitzar activitats esportives o no, a les pistes. També s’han modificat els preus públics dels clubs tennis, per tal de fragmentar el consum de llum i tenir un major coneixement per poder ser més equitatiu amb les persones usuàries, i la cessió gratuïta de les instal·lacions municipals per organitzar sessions informatives a les empreses allotjades a l’Espai Empresa i al mercat municipal La Sínia. La revisió dels preus públics ha comportat igualment l’actualització d’aplicació de l’IPC en els diferents preus dels equipaments esportius i un increment de la quota dels cursos d’anglès per tal de cobrir el cost del servei (de 40 € a 200 €), mantenint la gratuïtat per les persones a l’atur o expedients de serveis socials.

La fiscalitat municipal va ser aprovada amb els vots favorables del PSC, l’abstenció de Cs i el vot en contra de FEM Poble (Construïm i ERC no es trobaven a la sala en el moment de la votació després d’abandonar-la per la decisió de debatre la moció d’urgència sobre la sentència del procés en l’apartat de mocions prevista al final de la sessió, i no pas a l’inici com volien). El regidor de Ciutadans, Óscar León,  tot i estar-hi d’acord en línies generals hi veu millores i pel que fa a la recàrrega del 50% de l’IBI a habitatges buits “no ens sembla justa i considerem que atempta contra el dret de la propietat privada”. Per Fem Poble, però, cal fer una actualització de les ordenances i consideren “injust que els diners previstos per a inversions ara es destinin a despeses generals quan això s’hauria de solucionar adequant els impostos en aquest sentit (...) i amb uns impostos més progressius”, ha el seu regidor Alejandro Conde. Per la seva banda, el regidor d’Hisenda i Serveis econòmics, Fran Perona, va contestar que “està clar que l’Ajuntament un dia o altre haurà de fer una pujada d’impostos (...) perquè la despesa ha pujat”.