A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Cultura

16/01/2020 09:17

El Castell de Ribes, en obres. 

“Compromesos com a Ajuntament i com a equip de govern amb la recuperació del patrimoni històric” s’està duent a terme la restauració del Castell de Ribes i el seu entorn amb l’objectiu de conservar aquest immoble i recuperar-ne l’ús amb la creació d’un centre d’interpretació del patrimoni cultural de Sant Pere de Ribes. Així ho dit l’alcaldessa, Abigail Garrido, que ha donat a conèixer les obres que s’hi estan fent i que han de permetre obrir portes el 2021.

Concretament, en aquests moments s’està executant l’adequació i consolidació arquitectònica de l’edifici per a implementar el projecte museològic i museogràfic. La primera fase, que acabarà a final de febrer, comprèn feines tant de l’interior com de l’exterior. Posteriorment es farà la segona fase, que tindrà una durada prevista de dos mesos i mig més, de condicionament de l’entorn i acabat de la pavimentació del pati interior per tal d’adequar els desnivells existents i resoldre els problemes d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques actuals, si bé la finalització total restarà pendent de la implantació del projecte de museïtzació, així com de l’execució de la reparació dels talussos i murs de pedra existents actualment en fase de licitació.

L'alcaldessa, Abigail Garrido, i el regidor de Cultura, Josep Moya, al Castell de Ribes. 

A hores d’ara, tal com ha explicat el regidor de cultura, Josep Moya, “ja s’han fet tots els treballs de paleteria interior previstos referents a reparacions d’esquerdes, enguixats, protecció de paviments existents, etc. i la rehabilitació de la fusteria”, a part de la substitució de portes i finestres que es farà en breu. A la part de dalt de la torre també s’han efectuat reparacions de consolidació del parament i se substituiran les gàrgoles per evitar que l’aigua regalimi per les parets. Les tasques previstes també inclouen la urbanització del pati, jardineria i instal·lacions elèctriques, així com d’altres actuacions de sanejament, contra incendis, climatització i fontaneria.

Serà durant la segona fase quan s’arreglarà l’accés des del camí amb la creació d’un recorregut de vianants format per un rampa i escala, separant el recorregut de vianants i vehicles, i la millora del ferm existent de pedra per un millor accés rodat a la plaça.

La creació d’aquest equipament, posarà a l’abast de la ciutadania la recuperació del Castell, com a patrimoni cultural del municipi, amb criteris culturals i turístics i mitjançant tècniques museogràfiques i altres recursos. Serà un equipament museístic amb un recorregut museogràfic que permetrà la seva com a monument en si i conèixer amb una exposició permanent els aspectes de la història i la cultural del poble. Aquest equipament serà també un centre de recursos que permetrà informar i derivar els visitants i turistes cap als diferents elements del patrimoni cultural del municipi i la comarca. Una altra de les seves funcionalitats serà la de centre generador d’activitats, amb una programació cultural i amb la participació d’entitats locals, que podrà encabir exposicions temporals i conferències, xerrades, tallers, rutes i visites comentades.

El pressupost total de les actuacions per a la rehabilitació i posterior museïtzació del Castell és de més de 700.000 euros. D’aquests 315.000 euros seran aportació municipal (Ajuntament) i la resta finançats amb subvencions de la Diputació de Barcelona (204.000), la Generalitat (135.000) i els fons FEDER de la Unió Europea (46.000).

L’any 2015 ja es van realitzar una sèrie d’obres destinades a la reparació de diversos elements estructurals de l’edifici, com la substitució de la coberta en mal estat, el desmuntatge de compartimentacions no històriques amb l’enderroc de banys interiors i la formació d’un bany accessible a l’edificació auxiliar ubicada en un extrem del pati interior.