A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

20/03/2020 20:06

La taxa de terrassa no es pagarà mentre duri la situació d’emergència

L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha concretat avui les mesures i ajuts anunciades dimecres per fer front a l’impacte de la situació d’alarma sanitària que estem vivint, entre les quals hi ha l’ajornament de tributs municipals, ajuts al comerç local i emprenedoria, el no cobrament de les quotes de les llars d’infants municipals durat el temps que estiguin tancades i l’ampliació de les partides de serveis socials.

 

L’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, ha explicat que “en aquest moments de tanta excepcionalitat, l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes ha decidit prendre tota una sèrie de mesures econòmiques, en quatre àmbits, principalment” que segurament vindran complementades amb d’altres. Aquestes són:

 

En relació a l’activitat comercial i el teixit productiu

 

 • Llicències de terrasses: els titulars de les llicències d’ocupació de via pública –terrasses– no hauran de pagar aquesta taxa mentre duri la situació d’emergència i, per tant, des del passat dissabte que no els hi cobrarà.

 

 • Taxa dels mercats ambulants setmanals: no es cobrarà la taxa als paradistes del mercat setmanal des del dia de suspensió de l’activitat.

 

 • Taxa de recollida de la brossa comercial: els titulars d’establiments que tinguin l’activitat tancada per imperatiu legal no hauran de pagar la taxa de recollida de brossa comercial.

 

 • L'Ajuntament doblarà els ajuts al comerç local i a l’emprenedoria en 120.000 € més, que representaran en total 240.000 euros.

 

 

En relació als impostos

 

 • Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs.

 

 • L'Ajuntament ha demanat al Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona la modificació del calendari fiscal per ajornar la data de pagament  un mínim de 3 mesos, dels impostos i taxes.

 

 

En relació a proveïdors i tercers que presten serveis a l’Ajuntament

 

 • Pagament de factures: l’Ajuntament prioritzarà, tant com sigui possible, el pagament de les factures d’autònoms i petits i mitjans comerços per tal de dotar-los de liquiditat al més aviat possible.

 

 

En relació a les famílies

 

 • L'Ajuntament garantirà les beques menjador municipals.

 

 • Les famílies no hauran de pagar les llars d’infants municipals. L’Ajuntament eximeix a les famílies del pagament de la quota de les escoles bressol de titularitat municipal durant el temps que aquestes estiguin tancades.

 

 • L'Ajuntament ampliarà les partides de serveis socials amb 290.000 € més de les que ja te disposades  per incrementar les ajudes a les famílies mes vulnerables.  S’augmentarà en 200.000 euros a aquelles adreçades al Serveis d’Atenció Domiciliària, centres obertes, petita infància, etc. (que sumats als 881.150 euros del pressupost municipal ascendirà a poc més d’un milió d’euros). També el pressupost destinat a ajudes i targetes moneders passarà a ser de 640.000 euros, amb un augment de 90.000. En total es destinaran 1.721.150 euros aquesta any.

 

 • L'Ajuntament ampliarà els ajuts al lloguer en 150.000 euros més per pal·liar els problemes de les famílies al pagament del lloguer, que sumats als 50.000 que ja hi havia seran 200.000 euros.