A més de les notícies, podeu consultar la selecció de vídeos relacionats amb la gestió muncipal i intervencions de membres del Consistori a Actualitat informativa de l'Ajuntament, així com altres notícies de Sant Pere de Ribes a canalblau.alacarta.cat.

 
Ajuntament

20/10/2020 11:53

Finalment són 20 les propostes dels Pressupostos participatius 2020 que han passat a la fase de votació després del període d’esmenes finalitzat el 18 d’octubre, gràcies al qual se n’han repescat quatre en haver-se ajustat a la normes reguladores o en comprovar que la documentació acreditada era correcte. Totes elles seran sotmeses ara a votació per part de la ciutadania del 21 d’octubre al 8 de novembre a través del formulari habilitat al web. 

Per tal de donar-les a conèixer s’han fet dues sessions públiques, els dies 14 i 15, de presentació de projectes per videoconferència a través de l’aplicació Zoom i de Youtube que ja han tingut 258 visualitzacions en aquest últim canal. Les sessions i les explicacions dels projectes es poden veure i consultar a www.youtube.com/ajuntamentdesantperederibes, on estan publicades.

Del total de 25 propostes presentades només 3 han estat no acceptades i 2 es van presentar fora de termini.

 

Votació de les propostes

Les votacions es poden fer en línia des de qualsevol dispositiu electrònic amb connexió a Internet a través de l’apartat www.santperederibes.cat/ajuntament/participacio-ciutadana/pressupostos-participatius-2020, si bé a les Oficines d’Atenció Ciutadana, al CC El Local de Ribes i al CC l’Espai és previst habilitar-hi uns ordinadors amb aquesta finalitat per a aquelles persones que no disposin de mitjans.

Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi abans del  22 de juny. Cada persona ha de votar un total de 5 propostes, amb un escalat de 5, 4, 3, 2 i 1 punts (atorgant la puntuació més alta a la proposta que es doni més suport i en ordre de suport i puntuació descendent).

Enguany només hi ha una única categoria i els projectes guanyadors seran els  que obtinguin més vots. Se’n seleccionaran fins a esgotar els 170.000 euros de la dotació que s’ha destinat enguany a promoure projectes socials, culturals o solidaris, que estiguin dirigits a combatre les desigualtats i donar suport a les persones més vulnerables, que treballin per la igualtat d’oportunitats; per a promoure projectes de perspectiva d’igualtat de gènere i LGTBI; per a promoure projectes adreçats a combatre l’emergència climàtica i/o sostenibilitat; per a promoure projectes dirigits a donar suport al comerç local; o per a promoure projectes adreçats a lluitar contra la bretxa digital en l’entorn de la infància i la gent gran. La dotació econòmica restant resultant (150.000  euros) respecte a l’any anterior (320.000 euros) serà destinada dins el pressupost ordinari a polítiques socials degut al context actual causat per la Covid-19, segons es va aprovar.

En el cas que el total de vots vàlids emesos no superi el mínim de 795 vots (xifra simbòlica equivalent a la quantitat necessària per aconseguir representació al Consistori en les darrers eleccions municipals), s’executarà només el 80% de la quantitat destinada als Pressupostos participatius.

Les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2021.