Organisme de Gestió Tributaria

L'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) és l'organisme autònom local de la Diputació de Barcelona que duu a terme la gestió i la recaptació d'impostos de 306 municipis de la província de Barcelona, entre ells el de Sant Pere de Ribes.

Al nostre municipi hi ha dues oficies gestores o punts d'actenció al públic de l'ORGT.

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats per l'ajuntament a l'ORGT poden adreçar-se indistintament a qualsevol oficina de l'organisme, ja que la xarxa informàtica permet realitzar-hi en qualsevol d'elles les gestions delegades.

Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant la web de l'ORGT o per via telefònica.

 

 Organisme de Gestió Tributària - Sant Pere de Ribes