L'Ajuntament

L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té dos grans edificis institucionals i altres dependències municipals. El més històric i representatiu, la Casa de la Vila, es troba al número 1 de la plaça de la Vila de Ribes. L'altre, inaugurat el 2004, està a la plaça de la Vinya d'en Petaca, de les Roquetes. La Masia Can Puig s'ubica al núm. 110 del carrer Major de Ribes.

A Ribes, trobareu les regidories d'Emprenedoria, Promoció Econòmica i Turisme, així com Comerç Local, Hisenda, Intervenció, Secretaria, Cultura, Esports o Educació.

A Les Roquetes, per la seva banda, trobareu les regidories d'Urbanisme, Urbanitzacions, Serveis Socials, així com Recursos Humans, Cooperació Internacional, Treball o Espai Públic.

L'Alcaldia - Presidència, Participació i Convivència Ciutadana, l'Oficina d'Atenció Ciutadana, Esports i Cultura, Comerç Local o la regidoria de Governació, amb la Policia Local, es troben desdoblades en ambdós edificis.

Des d'aquest canal tindreu accés a tota aquella informació relacionada amb les funcions desenvolupades per part de l'administració local, des de les més institucionals, administratives o legals (organització municipal, publicació d'anuncis i edictes, normativa vigent, etc) fins a aquelles més pròximes a la ciutadania en general (atenció ciutadana, per exemple).

 

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

 

Casa de la Vila

Pl. de la Vila, 1.

08810 Ribes

Masia Can Puig

C. Major, 110.

08810 Ribes

Edifici institucional Roquetes

Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n.

08812 Les Roquetes

Tel. 93 896 73 00

Fax 93 896 73 01

ajuntament@santperederibes.cat

www.santperederibes.cat

 

 La informació relacionada amb l'acció de govern i dels partits polítics també es pot consultar al portal de transparència.