Serveis socials i benestar

Els serveis socials s'adrecen a les persones que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessorament o suport individual, familiar o comunitari per a fer front a situacions de necessitat personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

Estan formats pels Equips Bàsics d'Atenció Social (EBAS) i al nostre municipi n'hi ha un a Ribes i l'altre a Roquetes, integrats per professionals del camp social que atenen a la població de la seva zona.

La porta d'accés a aquests serveis és el que es coneix com a Primera Acollida, pas preliminar per sol·licitar-ne qualsevol. Per fer-ho us podeu adreçar a les Oficines d'Atenció Ciutadana.


Servei d'atenció domiciliària (SAD)
Es tracta d'un servei d'atenció individualitzada a domicili segons les necessitats de la persona o família atesa. Facilita que les persones puguin seguir vivint el major temps possible al seu domicili, conservant un adequat nivell de qualitat de vida i conservant també el seu entorn familiar i social habitual.

Està adreçat a persones amb manca d'autonomia personal o problemàtiques personals o familiars especials. Per exemple, persones grans que viuen soles o que per raons de salut, econòmiques o de manca de mobilitat, no poden fer front a les necessitats bàsiques pròpies i de la vida quotidiana.

Les prestacions poden ser d'ajuda a domicili i/o de tecnologies de suport i cura.


Centre Obert
El Centre Obert és un servei municipal especialitzat en el temps de lleure d'infants de 4 a 16 anys amb dificultats socials i/o que viuen en una situació de risc.

Aquest servei ofereix a l'infant un suport educatiu que afavoreix la seva autonomia personal i socialització aportant-li eines per a la seva integració social a través d'activitats lúdiques- educatives (reforç escolar, esport, manualitats, cuina, ludoteca, excursions...) i un treball amb la família per oferir estratègies per tal d'abordar aspectes concrets de l'educació i  desenvolupament personal dels seus fills/es.

A Sant Pere de Ribes disposem de dos equipaments d'aquestes característiques:

Centre Obert Les Roquetes
Centre Cívic L'Espai
C/ Gaudí, 1. 08812 Les Roquetes
Tel. 93 811 57 83 i 93 810 92 17

Centre Obert "La Casota"
Masia Can Puig de Ribes
C/ Major, 110. 08810 Ribes
Tel. 93 896 32 44 i 93 810 92 17

 

 

Bases subvencions transport interurbà 2014

Bases ajuts de menjador centre TEGAR curs 2016/2017

- Publicació BOPB i DOGC

El termini per formalitzar les sol·licituds d'ajuts serà del 13 al 23 de setembre de 2016 (ambdós inclosos)