Per accedir a la informació i als serveis i tràmits municipals a través d'Internet, de forma segura, les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Aquesta plataforma és una extensió virtual de les oficines d'atenció ciutadana i integra els serveis electrònics als que s'hi pot accedir sense limitacions horàries i reduint els desplaçaments.