Agenda de l'Alcaldessa

dimarts, 16 de juliol de 2019

 

Aquest matí el dedicaré a treballar en la planificació dels propers mesos i també contestaré missatges i correus. A primera hora de la tarda, tinc reunió de treball amb l'equip de govern i seguidament, farem la junta de govern local. Acabaré el dia, atenent visites de veïns i veïnes. BON DIMARTS ¡¡¡

Esta mañana lo dedicaré a trabajar en la planificación de los proximos meses y también contestaré mensajes y correos. A primera hora de la tarde, tengo reunión de trabajo con el equipo de gobierno y seguidament, haremos la junta de gobierno local. Acabaré el dia, atendiendo visitas de vecios y vecinas. BUEN MARTES ¡¡¡ 

 

 

Divendres, 14 de juny de 2019

Agenda pública: divendres dia 14 de juny de 2019.

Aquest matí començo amb una reunió sobre el tema del servei d'atenció domiciliària per fer el pagament del sou de les treballadores que l'empresa està incomplint. Seguidament, reunió amb l'empresa per poder solucionarlo de la millor manera posible. Visitaré les neteges forestals que estem fent als Vinyals i desprès tindré reunió amb diferents grups municipals.  BON DIVENDRES!! Fotos de millora de la piscina de Les Roquetes!! Continuem treballant!

Esta mañana empiezo con una reunión sobre el tema del servicio de atención domiciliaria para hacer el pago del sueldo de las trabajadoras que la empresa está incumpliendo. Seguidamente, reunión con la empresa para poder solucionarlo de la mejor manera posible. Visitaré las limpiezas forestales que estamos haciendo a Vinyals y desprendido tendré reunión con diferentes grupos municipales. BUEN VIERNES!! Fotos de las mejoras de la piscina de Les Roquetes!! Continuamos trabajando!!

       

 

    

Dimecres, 5 de juny de 2019

Agenda pública: dimecres dia 5 de juny de 2019.


Aquest matí tinc reunió d'organització del nou equip de govern. Seguidament, visita de veïns i veïnes. Al migdia, signatura de convenis amb les entitats i dinar de treball . A la tarda, reunió de treball amb companys i companyes! BON DIMECRES!! Foto amb el nou equip de regidors i regidores!! heart

Esta mañana tengo reunión de organización del nuevo equipo de gobierno. Seguidamente, visita de vecinos y vecinas. A mediodía, firma de convenios con las entidades y comida de trabajo. Por la tarde, reunión de trabajo con compañeros y compañeras! BUEN MIÉRCOLES!! Foto con el nuevo equipo de concejales!!heart

                                                                      

Dilluns, 3 de juny de 2019

Agenda pública: dilluns dia 3 de juny de 2019.

Avui he tingut reunions amb diferents regidors i regidores del nou govern per anar organitzant-nos!! He dedicat també part de la jornada a contestar correus i missatges. També anem reprenent les visites de veïns i veïnes! BON DILLUNS!!  Unes fotos que no m'agraden gens!!!! Incivisme en estat pur!!¿

Hoy he tenido reuniones con diferentes concejales del nuevo gobierno para ir organizándonos!! He dedicado también parte de la jornada a contestar correos y mensajes. También vamos retomando las visitas de vecinos y vecinas! BUEN LUNES!! Unas fotos que no me gustan nada!!!! Incivismo en estado puro!! :(

                                                                   

Dilluns, 20 de maig de 2019

Agenda pública: dilluns dia 20 de maig de 2019.

Aquest matí he estat contestant trucades i correus. He vist les obres del carrer Cid Campeador i el parc infantil Rafael Alberti. Al migdia, signaré el conveni de col.laboració amb l'ACA per millorar la depuradora Sant Pere de Ribes-Sitges. Continuem treballant!! BON DILLUNS!! Petits racons de Ribes!!

Esta mañana he ido contestando llamadas y correos. He visto las obras de la calle Cid Campeador y el parque infantil Rafael Alberti. A mediodía, firmaré el convenio de colaboración con el ACA para mejorar la depuradora Sant Pere de Ribes-Sitges. Continuamos trabajando!! BUEN LUNES!! Pequeños rincones en Ribes!!