Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 22 de gener de 2020

Agenda pública:  dimecres, 22 de gener de 2020.

Bon dia!! Sembla que avui el temporal anirà a menys. Començarem fent ronda per les escoles per veure com están ja que ahir a la nit van patir desperfectes. Després, acompanyaré als serveis de via pública per fer reconeixement de la situació i la recuperació de la normalitat. Continuem treballant!! Gràcies a totes les persones i voluntaris que aquesta nit han estat treballant!¿

Buenos días!! Parece que hoy el temporal irá a menos. Empezaremos haciendo ronda por las escuelas para ver como están ya que ayer noche sufrieron desperfectos. Después, acompañaré a los servicios de vía pública para hacer reconocimiento de la situación y la recuperación de la normalidad. Continuamos trabajando!! Gracias a todas las personas y voluntarios que esta noche han estado trabajando!¿

Divendres, 17 de gener de 2020

Agenda pública: divendres dia 17 de gener de 2020

Avui he tingut reunió de governació per treballar temes de millora per al municipi. Després, hem treballat les propostes d'ajuts per demanar a la Diputació . Al migdia, he tingut dinar de treball a BCN i a la tarda, estem fent una jornada amb l'equip de govern sobre smart cities ( ciutats intel.ligents). BON DIVENDRES!!


Hoy he tenido reunión de gobernación para trabajar temas de mejora para el municipio. Después, hemos trabajado las propuestas de ayudas para pedir en la Diputación . A mediodía, he tenido comida de trabajo en BCN y por la tarde, estamos haciendo una jornada con el equipo de gobierno sobre smart cities ( ciudades inteligentes). BUEN VIERNES!!

Dijous, 16 de gener de 2020

Agenda pública: dijous dia 16 de gener de 2020

Avui he tingut visites de veïns i veïnes. Al migdia, reunió de treball amb el servei d'acollida d'animals domèstics de la mancomunitat CAAD. A la tarda, junta de govern i comissió executiva del Consell Comarcal del Garraf. BON DIJOUS!!

Hoy he tenido visitas de vecinos y vecinas. A mediodía, reunión de trabajo con el servicio de acogida de animales domésticos de la mancomunidad CAAD. Por la tarde, junta de gobierno y comisión ejecutiva del Consejo Comarcal del Garraf. BUEN JUEVES!!

Dimecres, 15 de gener de 2020

Agenda pública: dimecres dia 15 de gener de 2020

Aquest matí he anat de visita d'obres al Castell de Ribes. Estic emocionada amb aquest projecte de museització!! Un conjunt històric del s.x !! Després he tingut visita de veïns i veïnes i al migdia, reunió amb el Diputat de Turisme de la Diputació de BCN. Ara, sóc al dinar del Penedès Marítim per parlar dels peatges de autopista i de la mobilitat. BON DIMECRES!!

Esta mañana he ido de visita de horas en el Castell de Ribes. Estoy emocionada con este proyecto de museización!! Un conjunto histórico del s.x !! Después he tenido visita de vecinos y vecinas y a mediodía, reunión con el Diputado de Turismo de la Diputación de BCN. Ahora, estoy en la comida del Penedès Marítimo para hablar de los peajes de autopista y de la movilidad. BUEN MIÉRCOLES!!    

 

                                                                   

 

Dimarts, 14 de gener de 2020

Agenda pública:dimarts dia 14 de gener de 2020.

Ara sortiré cap a BCN a Infraestructures de la Diputació i demanar ajut per diferents projectes del nostre municipi (últim tram del carril bici per enllaçar Ribes i Les Roquetes, carril bici i vianants per enllaçar Ribes i Sitges i adequació de la carretera qué passa pel mig de Ribes, entre d'altres projectes necessaris). Al migdia, tinc reunió de treball sobre residus i després, reunió d'inici d'any amb els caps de l'ajuntament de tots els departaments. A la tarda, junta de govern local i reunió de coordinació de l'equip de govern. Continuem treballant!! BON DIMARTS!!

Ahora saldré hacia BCN a Infraestructuras de la Diputación y pedir ayuda para diferentes proyectos de nuestro municipio (último tramo del carril bici para enlazar Ribes y Las Roquetes, carril bici y peatones para enlazar Ribes y Sitges y adecuación de la carretera que pasa por el medio de Ribes, entre otros proyectos necesarios). A mediodía, tengo reunión de trabajo sobre residuos y después, reunión de inicio de año con los jefes del ayuntamiento de todos los departamentos. Por la tarde, junta de gobierno local y reunión de coordinación del equipo de gobierno. Continuamos trabajando!! BUEN MARTES!!