Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 7 de novembre de 2019

Agenda pública : dijous dia 7 de novembre de 2019

Aquest matí he tingut reunió de pressupost amb el regidor Fran Perona. Seguidament he anat a la reunió del Patronat de la Fundació Inform (on es fan els programes d'ocupació SEFED). Hem escollit els nous responsables d'aquesta legislatura. Al migdia, he tingut reunions a l'Ajuntament i tambè amb el regidor Oscar León del Grup Municipal de Ciutadans per parlar del pressupost. A la tarda, visita amb regidors i regidores del govern i oposiciô per visitar les obres de rehabilitaciô del Castell. Un projecte preciós!!! Hemos aconseguit, a més, finançament de la Diputació, de la Generalitat i d'Europa!! BON DIJOUS!!

Esta mañana he tenido reunión de presupuesto con el regidor Fran Perona. Seguidamente he ido a la reunión del Patronato de la Fundación Inform (donde se hacen los programas de ocupación SEFED). Hemos escogido los nuevos responsables de esta legislatura. A mediodía, he tenido reuniones en el Ayuntamiento y también con el regidor Oscar León del Grupo Municipal de Ciutadans para hablar del presupuesto. Por la tarde, visita con regidores y regidoras del gobierno y oposición para visitar las obras de rehabilitación del Castillo. Un proyecto precioso!!! Hemos conseguido, además, financiación de la Diputación, de la Generalitat y de Europa!! BUEN JUEVES!!

Dilluns, 4 de novembre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 4 de novembre de 2019

Avui he estat contestant missatges i correus. Ara, acompanyo la meva filla a diferents visites que té (aprofitant els pocs dies que està aquí ¿). Al migdia, aniré a la Junta de Govern de la Mancomunitat. I a la tarda, aniré a la presentació de la proposta de pressupost per al 2020 a la biblioteca Josep Pla a les 19.30h. BON DILLUNS!!! Foto de la presentació del curtmetratgre "los pájaros del sur" sobre la situació de les persones refugiades. Felicitats a l'equip!!!

Hoy he sido contestando mensajes y correos. Ahora, acompaño mi hija a diferentes visitas que tiene (aprovechando els pocs días que está aquí ¿). A mediodía, iré a la Junta de Gobierno de la Mancomunidad. Y por la tarde, iré a la presentación de la propuesta de presupuesto para el 2020 a la biblioteca Josep Pla a las 19.30h. BUEN LUNES!!! Foto de la presentación del curtometraje "*os pájaros del sur" sobre la situación de las personas refugiadas. Felicidades al equipo!!!

Dimarts, 29 d'octubre de 2019

Agenda pública: dimarts dia 29 d'octubre de 2019

Avui he dedicat tot el matí a visites amb veïns i veïnes. A la tarda, junta de govern local i reunió de coordinació de l'equip de govern. Seguidament he anat a veure el curt sobre immigració que ha fet el Gonzalo. Impressionant!! Bon dimarts!! Us adjunto l'ordre del dia amb les propostes que hem aprovat.

Hoy he dedicado toda la mañana a visitas con vecinos y vecinas. Por la tarde, junta de gobierno local y reunión de coordinación del equipo de gobierno. Seguidamente he ido a ver el corto sobre inmigración que ha hecho a Gonzalo. Impresionante!! Buen martes!! Os adjunto la orden del día con las propuestas que hemos aprobado.

Dilluns, 28 d'octubre de 2019

Agenda pública: dilluns dia 28 d'octubre de 2019

Aquest matí vaig a BCN a Urbanisme de la Generalitat per parlar sobre el Polígon Industrial de Vilanoveta. Quan torni vaig a la Mancomunitat per visitar el CAAD (centre d'acollida d'animals domèstics). A la tarda, tinc jornada de formació amb el regidors i regidores per temes d'igualtat! BON DILLUNS!!!

Esta mañana voy a BCN a Urbanismo de la Generalitat para hablar sobre el Polígono Industrial de Vilanoveta. Cuando vuelva voy a la Mancomunidad para visitar el CAAD (centro de acogida de animales domésticos). Por la tarde, tengo jornada de formación con el regidores y regidoras por temas de igualdad! BUEN LUNES!!!

Dijous, 24 d'octubre de 2019

Agenda pública: dijous dia 24 d'octubre de 2019

Aquest matí he començat contestant correus i missatges. He fet reunió d'alcaldia i ara, espero la visita del Delegat del Govern de Catalunya, sr. Pere Regull per parlar temes que són importants per al municipi. A les 11h farem 1 minut de silenci davant l'Ajuntament per les víctimes dels aiguats i tempestes. Seguidament, aniré a Canyelles com a Presidenta del Consell Comarcal per parlar amb l'alcaldessa. A la tarda, aniré a donar la benvinguda als i les alumnes de l'escola d'adults municipal. BON DIJOUS!!

Esta mañana he empezado contestando correos y mensajes. He hecho reunión de alcaldía y ahora, espero la visita del Delegado del Gobierno de Cataluña, sr. Pere Regull para hablar temas que son importantes para el municipio. A las 11h haremos 1 minuto de silencio delante del Ayuntamiento por las victimas de las trombas de agua y tormentas. Seguidamente, iré a Canyelles como Presidenta del Consejo Comarcal para hablar con la alcaldesa. Por la tarde, iré a dar la bienvenida a los y las alumnas de la escuela de adultos municipal. BUEN JUEVES!!