Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 18 d'abril de 2017

Aquest matí començo contestant correus i missatges. Després,  reunió de coordinació de l'equip de govern on treballarem diferents projectes que tenim en marxa. Seguidament, Junta de Govern Local on s'aprovaran les subvencions a les llars d'infants i també,  una  conveni de col.laboracio amb la fundació Cruyff per treballar l'esport a les escoles. A la tarda, tindrem Ple Municipal on portarem la proposta d'ordenança cívica. Volem que les accions inciviques tinguin treballs comunitaris. De vegades, no només el pagament d'una sanció es suficient sinó que el treball comunitari (arreglar desperfectes a l'espai públic,  dedicar unes hores a fer d'acompanyant de la gent gran, netejar alguns carrers...) pot ajudar a canviar les actituds. Volem treballar d'aquesta manera. El civisme, el respecte a allò que és de tots i totes, l'hem  de treballar activament i tothom ha de posar de la seva part !!

BON DIMARTS !!