Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 4 de maig de 2017

Aquest matí he començat visitant diferents obres de millora de les voreres i passos de vianants. Seguidament,  reunió amb Governació per parlar d'actuacions de la policia local. Després,  rebré la visita del delegat del col.legi d'Aparelladors i enginyers de Catalunya. A continuació reunió amb l'empresa SUMCO i al migdia, reunió de treball amb la companyia d'aigües . A la tarda, aniré a BCN a la veure la Consellera de Treball conjuntament amb la Fundació Inform per demanar solucions definitives per al programa SEFED que sempre estem en una situació de provisionalitat i és un programa que està donant molts bons resultats en ocupació.

BON DIJOUS!!! Unes fotos de millores a les voreres.