Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 9 de maig de 2017

Avui, començo agenda en català i castellà. La meva familia d'Almeria per part del meu pare volen seguir també el que faig cada dia.

Aquest matí començaré donant la benvinguda a emprenedors i emprenedores a la jornada  "fiscalitat i negociació amb proveïdors". Continuem amb el suport a les persones que volen tirar endavant el seu projecte. Seguidament, reunió de treball de l'equip de govern. Al migdia, Junta de Govern Local i a la tarda, Junta de Portaveus amb els diferents grups municipals per preparar el Ple de la setmana vinent on proposem entre altres temes, l'aprovació de les mesures alternatives a les sancions (treballs comunitaris per a les persones que fan infraccions cíviques ). BON DIMARTS!!                                                             

Està mañana empezaré dando la bienvenida a emprendedores i emprendedoras en la jornada "fiscalidad y negociación con proveedores". Continuamos dando apoyo a las personas que quieren ir hacia adelante en su proyecto. Seguidamente, reunión  de trabajo del equipo de gobierno. Al mediodía,  Junta de Gobierno Local y por la tarde, Junta de Portavoces con los diferentes grupos municipales para preparar el Pleno de la próxima semana donde proponemos entre otros temas, la aprobación de las medidas alternativas a las sanciones es (trabajos comunitarios para las personas que hacen infracciones incívicas). BUEN MARTES!!

Unas fotos del 25 aniversario de la Penya Barcelonista de Les Roquetes este domingo a la Pineda de la Vilanoveta!!