Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 20 de juny de 2017

Aquest matí he començat visitant algunes obres de millora que estem fent als carrers del poble. Seguidament, he atès la visita d'una persona del municipi. Després,  reunió amb l'equip de govern per acabar de preparar el Ple d'aquesta tarda i altres temes de treball. Al migdia, Junta de Govern Local on aprovarem el projecte de millora de carrers com Cid Campeador, la reparació asfàltica de diferents carrers, A la tarda, Ple Municipal on portarem a aprovació la renovació de la concessió de locals a diferents entitats i una modificació de pressupost. También des del PSC presentem una moció per demanar al govern que solucioni les despeses de llum a les persones electrodepenents (Persones que viuen depenents d'una màquina conectada a l'electricitat les 24 hores al dia). BON DIMARTS!!  Unes imatges de la millora de voreres. Continuem !!

Esta mañana he empezado visita do algunas obras de mejora que estamos haciendo en calles del pueblo. Seguidament, he atendido una visita de una persona del municipio. Después,  reunión con el equipo de gobierno para acabar de preparar el Pleno de esta tarde y otros temas de trabajo. Al mediodía,  Junta de Gobierno Local donde aprobaremos el proyecto de mejora de calles como Cid Campeador, la reparación asfáltica de diferentes tes calles. Por la tarde, Pleno Municipal donde llevaremos la aprobación de la renovación de las concesiones de locales a diferentes entidades y una modificación de presupuesto. También desde el PSC presentamos una moción para pedir al gobierno que solucione los gastos de luz a las personas electrododependientes  (personas que viven dependientes de una máquina conectada a la electricidad las 24h del día). BUEN MARTES!! Unas imágenes de la mejora de las aceras. Continuamos !!