Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 18 de juliol de 2017

 

Avui vaig tard amb l'agenda!! Disculpeu!
Aquest matí he començat visitant les obres d'asfalt que s’estan fent al poble.  Seguidament, signatura de conveni de col·laboració amb L'ADF  (agents de defensa forestal). Aprofito per agrair-los la feina que fan!! Després,   reunió de treball amb l'equip de govern per treballar projectes que tenim en marxa i altres que volem fer. Al migdia, Junta de Govern Local on entre molts altres temes s'aprova els plecs per contractar les obres de millora del clavegueram (Una obra important i molt necessària que recollirà les aigües de Mas d'en Serra perquè no s'inundin cases de Les Roquetes quan plou).i també,  l'aprovació de la millora de quadres d'enllumenat de Ribes i Les Roquetes. A la tarda, visita a l'espai que estem arreglant com a Cowork per a emprenedors i emprenedores. Seguidament, Junta de Portaveus per preparar el proper Ple Municipal. BON DIMARTS!!  imatges de l’asfalta’t i de la signatura de conveni.

Esta mañana he empezado visitando las obras de asfalto que estamos haciendo en el pueblo, seguidamente, firma del convenio con el ADF (agentes de defensa forestal). Aprovecho para agradecerles el trabajo que hacen!! Después,  reunión de trabajo con el equipo de gobierno para trabajar proyectos que tenemos en marcha y otros que queremos hacer. Al mediodía,  Junta de Gobierno Local donde entre muchos otros temas se aprueban los pliegos de condiciones para contratar las obras de mejora del alcantarillado (una obra importante que recogerá las aguas de Más d'en Serra para que no se inunden casas en Les Roquetes cuando llueve ) i también la aprobación de mejoras en el alumbrado de Ribes i Les Roquetes. Por la tarde, visita al espacio de Cowork para emprendedores i emprendedoras. Seguidamente, Junta de Portavoces para preparar en próximo Pleno Municipal. BUEN MARTES !! Una imágenes del asfalto y la firma de convenio.