Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 27 de novembre de 2017

Agenda pública : dilluns dia 27 de novembre de 2017.
 
Aquest matí he començat amb el seguiment de l'operació policial antigihadista organitzada pels mossos d'esquadra al nostre municipi. He estat en contacte amb els grups politics municipals per informar-los de la situació. Vull agrair als mossos i a la policia local la feina que fan diàriament! Desprès, he estat treballant en el pressupost municipal i al migdia, faré reunió amb treballadors i treballadores de l'Ajuntament. Continuem treballant!
 
Esta mañana he empezado con el seguimiento de la operación policial antigihadista organizada por los mossos d'esquadra en nuestro municipio. He estado en contacto con los grupos políticos municipales para informarles de la situación. Quiero agradecer a los mossos i a la policía local el trabajo que hacen diariamente! Después, he estado trabajando en el presupuesto municipal y al mediodía, haré reunión con trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Continuamos trabajando!