Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 8 de juny de 2021

Agenda pública: dimarts 8 de juny de 2021
¿Aquest matí he participat en l'apertura d'una activitat de La Llotja D.O. Terra i Mar amb empreses de restauració i turisme de la comarca. Ho hem fet a Mas Solers. Seguidament, entrevista a mitjans de comunicació per explicar projectes del municipi. Desprès reunions amb veïns i veïnes. Aquest tarda Junta de Govern, reunió de l'equip de govern i Junta de Portaveus. BON DIMARTS!!
¿Esta mañana he participado en la apertura de una actividad de La Llotja D.O. Tierra y Mar con empresas de restauración y turismo de la comarca. Lo hemos hecho a Mas Solers. Seguidamente, entrevista a medios de comunicación para explicar proyectos del municipio. Después reuniones con vecinos y vecinas. Este tarde Junta de Gobierno, reunión del equipo de gobierno y Junta de Portavoces. BON MARTES !!
@garrafnode