Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 8 de novembre de 2021

¿ Agenda pública: 8 de novembre de 2021
Bon dia!
¿ Avui començo el dia amb visites de veïns i veïnes per conèixer les seves preocupacions.
¿ Em reuneixo amb la directora General de Turisme de la Generalitat, Marta Domènech, per parlar dels projectes de la Diputació de Barcelona “Espais Naturals” i “Vies Blaves”.
¿ Em reuniré amb Salut per conèixer l’actualitat de la situació de la COVID-19 al municipi i per tractar altres assumptes relacionats amb l’àmbit sanitari.
¿ A la tarda, treball intern per revisar documents i fer trucades i contestar missatges.
¿ Foto: Reunió amb el diputat d'Espais Naturals per parlar dels projectes que tenim en comú.
--
¿ Agenda pública: 8 de noviembre de 2021
¡Buenos días!
¿ Hoy empiezo el día con visitas de vecinos y vecinas para conocer sus preocupaciones.
¿ Me reúno con la directora General de Turismo de la Generalitat, Marta Domènech, para hablar de los proyectos de la Diputación de Barcelona “Espais Naturals” y “Vies Blaves”.
¿ Me reuniré con Salut para conocer la actualidad de la situación de la COVID-19 en el municipio y para tratar otros asuntos relacionados con el ámbito sanitario.
¿ Por la tarde, trabajo interno para revisar documentos y realizar llamadas y contestar mensajes.
¿ Foto: Reunión con el diputado de Espacios Naturales para hablar de los proyectos que tenemos en común.