Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 22 de novembre de 2021

¿ Agenda pública: 22 de novembre de 2021
¿ He començat el dia amb una reunió amb l’equip per treballar la planificació i l’organització.
¿ M’he reunit amb veïns i veïnes.
¿ Tindré reunió amb l’equip de la Diputació de Barcelona.
¿ Trobada amb els responsables de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació.
¿ Em reuniré amb Salut per rebre informació actualitzada sobre la situació de la COVID-19 al municipi i a la comarca.
¿ Ple del Consorci Teledigital del Garraf (Canal Blau).
¿ Comencem les plantacions de la temporada d'hivern!
--
¿ Agenda pública: 22 de noviembre de 2021
¿ He empezado el día con una reunión con el equipo para trabajar la planificación y la organización.
¿ Me he reunido con vecinos y vecinas.
¿ Tendré reunión con el equipo de la Diputación de Barcelona.
¿ Encuentro con los responsables del Área de Bienestar Social de la Diputación.
¿ Me reuniré con Salut para recibir información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el municipio y en la comarca.
¿ Pleno del Consorcio Teledigital del Garraf (Canal Blau).
¿ ¡Empezamos las plantaciones de la temporada de invierno!