Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 24 de novembre de 2021

¿Agenda pública: 24 de novembre de 2021
Bon dia!
¿ Avui, he visitat l’hospital Sant Camil amb els diputats al Parlament Juan Luis Ruiz i Assumpta Escarp per traslladar-los les necessitats d’inversió que té el centre sanitari.
¿ Em reuniré, juntament amb els regidors d’Esports de Ribes i les Roquetes, Josep Moya i David Navarro, amb el diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, per demanar-li suport en els diferents projectes del municipi.
¿ Tindré reunions amb els grups municipals per parlar del pressupost municipal per l’any vinent.
--
¿ Agenda pública: 24 de noviembre de 2021
¡Buenos días!
¿ Hoy, he visitado el hospital Sant Camil con los diputados en el Parlamento Juan Luis Ruiz y Assumpta Escarp para trasladarles las necesidades de inversión que tiene el centro sanitario.
¿ Me reuniré, junto con los concejales de Deportes de Ribes y Les Roquetes, Josep Moya y David Navarro, con el diputado de Deportes de la Diputación de Barcelona, David Escudé, para pedirle apoyo en los diferentes proyectos del municipio.
¿ Tendré reuniones con los grupos municipales para hablar del presupuesto municipal para el próximo año.