Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 30 de novembre de 2021

¿ Agenda pública: 30 de novembre de 2021
Bon dia!
¿ Avui m’he reunit amb l’equip redactor de la nova comissaria, juntament amb el regidor de Governació i Mobilitat, Alfons Moral.
¿ Reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ Farem la Junta de Govern Local per aprovar, entre altres coses, més ajuts als estudis postobligatoris, ajuts per material escolar i ajuts a comerços.
¿ Reunió de coordinació del govern.
¿ Acabem el dia amb el ple de l’Ajuntament del mes de novembre, en el qual portarem a aprovació el pressupost per al 2022.
--
¿ Agenda pública: 30 de noviembre de 2021
¡Buenos días!
¿ Hoy me he reunido con el equipo redactor de la nueva comisaría, junto con el concejal de Gobernación y Movilidad, Alfons Moral.
¿ Reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ Haremos la Junta de Gobierno Local para aprobar, entre otras cosas, más ayudas a los estudios postobligatorios, ayudas por material escolar y ayudas a comercios.
¿ Reunión de coordinación del gobierno.
¿ Acabamos el día con el pleno del Ayuntamiento del mes de noviembre, en el que llevaremos a aprobación el presupuesto para 2022.