Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 15 de febrer de 2022

¿ Agenda pública: 15 de febrer de 2022
¿ He començat el dia participant en l’obertura de la Jornada Economia Circular, organitzada per NODE Garraf.
¿ Hem fet una avaluació del Pla Director de Cooperació.
¿ M’he reunit amb el regidor Alfons Moral per buscar solucions als problemes de circulació i sorolls a la carretera de Sitges.
¿ Farem la Junta de Govern Local d’aquesta setmana, en la qual aprovarem la despesa per fer la vorera del parc Pirineus a les Roquetes i aprovarem el concurs per explotar el bar-cafeteria del Centre Cívic L’Espai de les Roquetes, entre altres coses.
¿ Farem una reunió de coordinació del govern.
¿ Tindrem la Junta de portaveus.
¿ Neteja de la riera de Les Roquetes
----
¿ Agenda pública: 15 de febrero de 2022
¿ He empezado el día participando en la apertura de la Jornada Economía Circular, organizada por NODE Garraf.
¿ Hemos realizado una evaluación del Plan Director de Cooperación.
¿ Me he reunido con el concejal Alfons Moral para buscar soluciones a los problemas de circulación y ruidos en la carretera de Sitges.
¿ Haremos la Junta de Gobierno Local de esta semana, en la que aprobaremos el gasto para hacer la acera del parque Pirineus en Les Roquetes y aprobaremos el concurso para explotar el bar-cafetería del Centro Cívico L’Espai de Les Roquetes, entre otras cosas.
¿ Haremos una reunión de coordinación del gobierno.
¿ Tendremos la Junta de portavoces.
¿ Limpieza de la riera de Les Roquetes