Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 17 de febrer de 2022

Bon dia!
¿ Agenda pública: 17 de febrer de 2022
¿ Assistiré a la comissió informativa de seguiment d’Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica i també de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, com a diputada de la Diputació de Barcelona.
¿ Tindré una reunió amb la cap del departament d’Espai Públic de l’Ajuntament, per avançar en els projectes posats en marxa en aquest àmbit.
¿ Dedicaré la tarda a fer treball intern per llegir documents i planificar.
¿ Tindré una reunió amb una associació que lluita contra el racisme, com a secretària nacional de Moviments Socials del PSC.
¿ Neteja de la riera de les Roquetes i preparant els arbres per a la primavera a Ribes i Les Roquetes!
--
¡Buenos días!
¿ Agenda pública: 17 de febrero de 2022
¿ Asistiré a la comisión informativa de seguimiento de Infraestructuras, Espacios Naturales y Acción Climática y también de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio, como diputada de la Diputación de Barcelona.
¿ Tendré una reunión con la jefa del departamento de Espacio Público del Ayuntamiento, para avanzar en los proyectos puestos en marcha en este ámbito.
¿ Dedicaré la tarde a hacer trabajo interno para leer documentos y planificar.
¿ Tendré una reunión con una asociación que lucha contra el racismo, como secretaria nacional de Movimientos Sociales del PSC.
¿ Limpieza de la riera de Les Roquetes y preparando los árboles para la primavera en Ribes y Les Roquetes!