Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 8 de març de 2022

Bon dia! ¿¿ Avui és el Dia Internacional de la Dona ¿ Una abraçada a totes les dones i persones feministes que lluiten per una igualtat real entre les dones i els homes!
¿ Agenda pública: 8 de març de 2022
¿ Avui començo amb una reunió de treball amb l’equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ Farem una reunió del gabinet de crisi municipal per fer seguiment de la pandèmia de la COVID-19.
¿ Em reuniré amb els alcaldes i alcaldesses de la vegueria Penedès per coordinar l’ajut a la població d’Ucraïna que podem promoure des dels diversos Ajuntaments.
¿ Celebrarem la Junta de Govern Local i farem una reunió de coordinació del govern.
--
¡Buenos días! ¿¿ Hoy es el Día Internacional de la Mujer ¿ ¡Un abrazo a todas las mujeres y personas feministas que luchan por una igualdad real entre las mujeres y los hombres!
¿ Agenda pública: 8 de marzo de 2022
¿ Hoy empiezo con una reunión de trabajo con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ Haremos una reunión del gabinete de crisis municipal para hacer un seguimiento de la pandemia de la COVID-19.
¿ Me reuniré con los alcaldes y alcaldesas de la veguería Penedès para coordinar la ayuda a la población de Ucrania que podemos promover desde los diversos Ayuntamientos.
¿ Celebraremos la Junta de Gobierno Local y realizaremos una reunión de coordinación del gobierno.