Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 24 d'agost de 2022

Agenda pública: dimecres 24 d'agost de 2022
Fotos: continuem netejant els espais que han quedat molt bruts de la pluja torrencial de fa uns dies. Sobretot va picar fort a Ribes. Hem començat també la neteja a les urbanitzacions.
¿ he estat parlant amb Espai Públic per planificar més neteges i feines que hem de fer en els propers dies.
¿ dedicaré part del matí a llegir correus i posar ordre a documentació així com contestar missatges pendents.
¿ treballaré en la planificació del setembre i els propers mesos.
 
Agenda pública: miércoles 24 de agosto de 2022
Fotos: seguimos limpiando los espacios que han quedado muy sucios de la lluvia torrencial de hace unos días. Sobre todo picó fuerte en Ribes. Hemos empezado también la limpieza en las urbanizaciones.
¿ he estado hablando con Espacio Público para planificar más limpiezas y trabajos que debemos hacer en los próximos días.
¿ dedicaré parte de la mañana a leer correos y poner orden en documentación así como contestar mensajes pendientes.
¿ trabajaré en la planificación de septiembre y los próximos meses.