Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 23 de gener de 2023

Agenda pública: 23 de gener de 2023
¿ aquest matí he estat a Cunit amb alcaldes i alcaldesses reunits per decidir les mobilitzacions per denunciar l'abús del peatge de la c-32 i anunciar mobilitzacions.
¿ seguidament he tingut entrevista a l'Eco de Ribes i a l'ACN.
¿ al migdia, reunió amb la secretària d'habitatge de la generalitat i la directora d'incasòl per parlar del calendari de construcció de 2 blocs de pisos més de protecció oficial de lloguer assequible.
¿ a la tarda, junta de govern, coordinació de govern.
¿ al vespre, ple de la Mancomunitat a Vilafranca.
BON DILLUNS!!
¿ esta mañana he estado en Cunit con alcaldes y alcaldesas reunidos para decidir las movilizaciones para denunciar el abuso del peaje de la c-32 y anunciar movilizaciones.
¿ seguidamente he tenido entrevista en el Eco de Ribes y en el ACN.
¿ al mediodía, reunión con la secretaria de vivienda de la generalidad y la directora de incasuelo para hablar del calendario de construcción de 2 bloques de pisos más de protección oficial de alquiler asequible.
¿ por la tarde, junta de gobierno, coordinación de gobierno.
¿ al anochecer, lleno de la Mancomunidad en Vilafranca.
BUEN LUNES!!