Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 13 d'octubre de 2022

Agenda pública: dijous 13 d'octubre de 2022
¿ Aquest matí continuem amb les visites als centres escolar amb la regidora d'educació. Reivindiquem les hores de vetlladors i vetlladores que la Generalitat està retallant i que són totalment necessàries per als nens i nenes amb necessitats educatives especials!!
¿ seguidament, he visitat l'Aulari Blanc i el PFI on un alumne ha patit una agressió durant el temps de descans fora del centre educatiu.
¿després he tingut reunió amb la Mancomunitat.
¿ al migdia, reunió amb urbanisme per parlar de can lloses.
¿a la tarda, tinc reunió de la comissió d'inversions amb els grups municipals.
BON DIJOUS!!
Agenda pública: jueves 13 de octubre de 2022
¿ Esta mañana continuamos con las visitas a los centros escolares con la concejala de educación. Reivindicamos las horas de veladores y veladoras que la Generalitat está recortando y que son totalmente necesarias para los niños y niñas con necesidades educativas especiales!!
¿ seguidamente, he visitado el Aulario Blanco y el PFI donde un alumno ha sufrido una agresión durante el tiempo de descanso fuera del centro educativo.
¿después he tenido reunión con la Mancomunidad.
¿ al mediodía, reunión con urbanismo para hablar de can llosas.
¿por la tarde, tengo reunión de la comisión de inversiones con los grupos municipales.
BUEN JUEVES!!