Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 15 de setembre de 2022

Agenda pública: dijous 15 de setembre de 2022
Foto:
¿¿han arribat els cubells per separar els residus a les escoles!! Comencem els tallers i la campanya per facilitar el reciclatge!!
¿¿també estem fent campanya al comerç !!
¿aquest matí he tingut reunió amb la Diputació de Barcelona per diferents projectes que tenim.
¿seguidament amb el servei d'Acollida d'Animals Domèstics CAAD.
¿al migdia, reunió amb l'equip d'habitatge per avançar en la construcció de nous habitatges assequibles al municipi
BON DIJOUS!!
 
Agenda pública: jueves 15 de septiembre de 2022
Foto:
¿¿han llegado los cubos para separar los residuos en las escuelas!! Empezamos los talleres y la campaña para facilitar el reciclaje!!
¿¿también estamos haciendo campaña en el comercio !!
¿esta mañana he tenido reunión con la Diputación de Barcelona por diferentes proyectos que tenemos.
¿seguidamente con el servicio de Acogida de Animales Domésticos CAAD.
¿al mediodía, reunión con el equipo de vivienda para avanzar en la construcción de nuevas viviendas asequibles en el municipio
BUEN JUEVES!!