Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 2 de novembre de 2017

Agenda pública: dijous dia 2 d'octubre de 2017.

Aquest matí treballaré en documents sobre el pressupost. Aquest proper any volem consolidar les apostes que hem fet al llarg de l'any com els ajuts per a la gran gran amb situació de dependència i solitud, la ajuts d'accés a l'habitatge però també noves apostes per tenir més habitatge social, propostes de formació per a l'ocupació  (persones aturades i que necessiten de formació específica per poder trobar feina), plans d'ocupació propis de l'Ajuntament, ajuts per al transport públic, suport als autònoms que comencen la seva activitat i a les petites empreses, millores a l'espai públic (places i carrers, jocs infantils...), aposta també per anar millorant el clavegueram,  la xarxa de l'aigua i l'enllumenat públic. ... avui, us explico algunes de les propostes però al llarg d'aquests dies aniré compartint amb més detall les propostes!! A la tarda, visita d'obres a la Casa de la Vila i al vespre, Ple i junta de govern del la Mancomunitat. BON DIJOUS!! Una foto de l'equip! Gràcies companys i companyes per poder comptar amb vosaltres!

Està mañana trabajaré en documentos sobre el presupuesto. Este año próximo queremos consolidar las apuestas que hemos hecho al largo del año como las ayudas para la gente mayor con situación de dependencia y soledad , las ayudas para el acceso a la vivienda pero también nuevas apuestas para tener más vivienda social, propuestas de formación para la ocupación  (personas airadas y que necesitan de formación específica para poder encontrar trabajo), planes de ocupación propios del Ayuntamiento, ayudas para el transporte público,  apoyo a los autónomos que empiezan con su actividad y a las pequeñas empresas, mejoras en el espacio público  (plazas y calles, juegos infantiles...), apuestas también por mejorar el alcantarillado, la Red de alcantarillado gua,  ela alumbrado público. ...hoy, os explico algunas propuestas pero al largo de estos días os iré compartiendo con más detalle las propuestas !! Por la tarde, visita de obras a la Casa de la Vila y después,  Pleno y junta de gobierno de la Mancomunidad. BUEN JUEVES!! Una foto del equipo! Gracias compañeros y compañeras por poder contar con vosotros!