Agenda de l'Alcaldessa

Dijous, 5 de maig de 2022

Bon dia! Hem iniciat els treballs de neteja de les illes de contenidors per tenir un municipi més net i agradable. Cuidem l’espai públic!
¿ Agenda pública: 5 de maig de 2022
¿ Començo el dia amb una reunió d'organització i coordinació interna de l'Ajuntament.
¿ Lliuraré les certificacions de sostenibilitat turística Biosphere, com a diputada de Turisme, a les empreses i institucions de la comarca del Maresme.
¿ Assistiré a una reunió de treball per preparar Fitur 2023, com a diputada.
¿ Em reuniré amb l’Ajuntament de Cardedeu per parlar dels projectes que estan portant a terme des de turisme.
¿ Aniré a la inauguració del Petit Celler, de la família Torres, a Varosa Village, a la Rambla del Garraf.
¿ Celebrarem la comissió executiva de l’agrupació del PSC de Ribes i les Roquetes.
--
¡Buenos días! Hemos iniciado los trabajos de limpieza de las islas de contenedores para tener un municipio más limpio y agradable. ¡Cuidamos el espacio público!
¿ Agenda pública: 5 de mayo de 2022
¿ Empiezo el día con una reunión de organización y coordinación interna del Ayuntamiento.
¿ Entregaré las certificaciones de sostenibilidad turística Biosphere, como diputada de Turismo, a las empresas e instituciones de la comarca del Maresme.
¿ Asistiré a una reunión de trabajo para preparar Fitur 2023, como diputada.
¿ Me reuniré con el Ayuntamiento de Cardedeu para hablar de los proyectos que están llevando a cabo desde turismo.
¿ Iré a la inauguración del Petit Celler, de la familia Torres, en Varosa Village, en la Rambla del Garraf.
¿ Celebraremos la comisión ejecutiva de la agrupación del PSC de Ribes y Les Roquetes.