Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 18 de juliol de 2022

Agenda pública: dilluns 18 de juliol de 2022
¿ Aquest matí he treballat amb l'equip de direcció la feina que cal fer per pagar ràpid al proveïdors i entitats que tenia retinguts a la intervenció.
¿visites de veïns i veïnes.
¿ hem explicat amb la regidora d'habitatge Ana Herrera @ana18176 els ajuts al lloguer que posem en marxa.
¿ al migdia, reunió amb AKO per avançar en el projecte del HUB FRED.
¿ a la tarda, visites de veïns i veïnes
¿ trobada amb la Penya Jove que van ascendir a 2a. Catalana!!
Agenda pública: lunes 18 de julio de 2022
¿ Esta mañana he trabajado con el equipo de dirección el trabajo que hay que hacer para pagar rápido a los proveedores y entidades que tenía retenidos en la intervención.
¿visitas de vecinos y vecinas. ¿ hemos contado con la concejala de vivienda Ana Herrera @ana18176 las ayudas al alquiler que ponemos en marcha. ¿ al mediodía, reunión con AKO para avanzar en el proyecto del HUB FRED.
¿ por la tarde, visitas de vecinos y vecinas
¿ encuentro con la Peña Joven que ascendieron a 2a. Catalana!!