Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 2 de maig de 2022

Bon dia! Són precioses les noves plantacions!! Seguim cuidant l'espai que és de tots i totes!
¿ Agenda pública: 2 de maig de 2022
¿ Avui començo amb un reunió de treball sobre l'organització de l'Ajuntament.
¿ Em reuniré amb la gerència de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
¿ Faré una reunió amb l'equip de direcció de l’Ajuntament.
¿ Tindré una reunió amb el diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona, David Escudé, per explicar-li els projectes que tenim i li demanaré la seva col·laboració.
¿ Visitaré al director general de centres públics, Jean Marc Segarra, del Departament d'Educació de la Generalitat, per exigir-li que signin el conveni corresponent a les obres del futur institut-escola, entre l'escola Mediterrània i l'institut Xaloc.
¿ Em reuniré amb Salut per rebre informació actualitzada sobre la situació de la COVID-19 al municipi i a la comarca.
¿ Farem una roda de premsa conjunta amb l’Ajuntament de Sitges i el nostre partner Sinèrgia, per explicar les xerrades i tallers que organitzarem dins de l’esdeveniment de la Mobile Week Catalunya.
¿ Assistiré a l’acte de signatura dels contractes i lliurament de claus a les famílies adjudicatàries dels pisos del carrer Grallers.
--
¡Buenos días! ¡Son preciosas las nuevas plantaciones!! ¡Seguimos cuidando el espacio que es de todos y todas!
¿ Agenda pública: 2de mayo de 2022
¿ Hoy empiezo con una reunión de trabajo sobre la organización del Ayuntamiento.
¿ Me reuniré con la gerencia de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
¿ Haré una reunión con el equipo de dirección del Ayuntamiento.
¿ Tendré una reunión con el diputado de Deportes de la Diputación de Barcelona, David Escudé, para explicarle los proyectos que tenemos y le pediré su colaboración.
¿ Visitaré al director general de centros públicos, Jean Marc Segarra, del Departament d’Educació de la Generalitat, para exigirle que firmen el convenio correspondiente a las obras del futuro instituto-escuela, entre la escuela Mediterrània y el instituto Xaloc .
¿ Me reuniré con Salut para recibir información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el municipio y en la comarca.
¿ Haremos una rueda de prensa conjunta con el Ayuntamiento de Sitges y nuestro partner Sinèrgia, para explicar las charlas y talleres que organizaremos dentro del evento de la Mobile Week Catalunya.
¿ Asistiré al acto de firma de los contratos y entrega de llaves a las familias adjudicatarias de los pisos de la calle Grallers.