Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 20 de setembre de 2021

Agenda pública: 20 de setembre de 2021
Bon dia! Avui hem començat el dia amb una reunió interna per desenvolupar i implantar el pla de d’acció de millora de l’Ajuntament.
Després, amb la regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, hem visitat diferents escoles del municipi per veure com han començat el curs. En els propers dies visitaré la resta d'escoles, instituts i Llars d’Infants.
Reunió amb el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i amb representants de la Fundació INFORM, per la presentació de la fundació i del programa SEFED que tant d’èxit està tenint a Sant Pere de Ribes des de fa anys.
Em reuniré amb Salut per conèixer la situació de la COVID al territori.
També tinc una reunió amb el grup municipal de Ciutadans per treballar la proposta d’ordenances per l’any 2022. Aquesta setmana em reuniré amb tots els grups polítics que formen el ple per tractar aquest tema.
Comissió executiva de la Federació del PSC Alt Penedès-Garraf.
Bon dilluns i bona setmana!!!
---
Agenda pública: 20 de septiembre de 2021
¡Buenos días! Hoy hemos empezado el día con una reunión interna para desarrollar e implantar el plan de acción de mejora del Ayuntamiento.
Después, con la regidora de Educación, Paqui Carrasquilla, hemos visitado diferentes escuelas del municipio para ver cómo han empezado el curso. En los próximos días visitaré el resto de escuelas, institutos y guarderías.
Reunión con el conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y con representantes de la Fundación INFORM, para la presentación de la fundación y del programa SEFED que tanto éxito está teniendo en Sant Pere de Ribes desde hace años.
Me reuniré con Salut para conocer la situación de la COVID en el territorio.
También tengo una reunión con el grupo municipal de Ciutadans para trabajar la propuesta de ordenanzas para el año 2022. Esta semana me reuniré con todos los grupos políticos que forman el pleno para tratar este tema.
Comisión ejecutiva de la Federación del PSC Alt Penedès-Garraf.
¡Buen lunes y buena semana!