Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 24 de juliol de 2017

Aquest matí he començat contestant correus i missatges. Després, tinc visita de veïns i veïnes.  Seguidament, aniré a BCN a una reunió  amb la Direcció General d'Urbanisme per treballar diferents projectes que volem fer al municipi. A la tarda, reunió amb grups polítics per començar a treballar les ordenances fiscals del 2018. Seguidament,  ple extraordinari de la Mancomunitat. BON DILLUNS!!

Esta mañana empiezo contestando correos y mensajes. Después,  tengo visita de vecinos y vecinas. Seguidamente, iré a BCN a una reunión con la Dirección General de Urbanismo para trabajar diferentes proyectos que queremos hacer en el municipio. Por la tarde, reunión con grupos políticos para trabajar las ordenanzas fiscales del 2018. Seguidamente, pleno extraordinario de la Mancomunidad. BUEN LUNES!!