Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 29 de novembre de 2021

¿ Agenda pública: 29 de novembre de 2021
Bon dia!
¿ Avui començo el dia donant la benvinguda a les persones que comencen a treballar a l’Ajuntament a través dels plans d’ocupació municipal. Hem donat feina a un total de 28 persones durant 6 mesos.
¿ Visitaré el Parlament de Catalunya, juntament amb la regidora Paqui Carrasquilla, per presentar la nostra proposta de places públiques al Centre de Dia a Les Roquetes.
¿ Em reuniré amb Salut per rebre informació actualitzada sobre la situació de la COVID-19 al municipi i per conèixer les noves mesures aplicables.
¿ Assistiré a la Junta de Govern de la Mancomunitat Penedès-Garraf.
--
¿ Agenda pública: 29 de noviembre de 2021
¡Buenos días!
¿ Hoy empiezo el día dando la bienvenida a las personas que empiezan a trabajar en el Ayuntamiento a través de los planes de ocupación municipal. Hemos empleado a un total de 28 personas durante 6 meses.
¿ Visitaré el Parlament de Catalunya, junto con la regidora Paqui Carrasquilla, para presentar nuestra propuesta de plazas públicas en el Centro de Día en Les Roquetes.
¿ Me reuniré con Salut para recibir información actualizada sobre la situación de la COVID-19 en el municipio y para conocer las nuevas medidas aplicables.
¿ Asistiré a la Junta de Gobierno de la Mancomunitat Penedès-Garraf.