Agenda de l'Alcaldessa

Dilluns, 5 de febrer de 2018

Agenda pública: dilluns dia 5 de febrer de 2018.

Aquest matí he anat a veure les obres de canalització de les aigües de pluja per solucionar els problemes que hi ha al carrer Barcelona i Jaume I perquè venen totes les aigües de Mas d'en Serra. Seguidament, he fet reunió sobre residus amb la Mancomunitat per implementar tecnologia a la recollida dels residus. Desprès, reunió amb la companyia d'aigües per parlar de l'increment que ATLL ha fet sobre el preu de l'aigua que ens afecta a tots els ajuntaments. al migdia, atenció de visites a veïns i veïnes. BON DILLUNS!!

Esta mañana he ido a ver las obras de canalización de las aguas de lluvia para solucionar los problemas que hay en la calle Barcelona i Jaume I porque vienen todas las aguas de Mas d'en Serra. Seguidamente, he tenido reunión con la Mancomunidad para implementar tecnología a la recogida de residuos. Después, reunión con la compañía de aguas para hablar del incremento que ATLL ha hecho sobre el precio del agua que nos afecta a todos los ayuntamientos. Al mediodía, atención a visitas de vecinos y vecinas. BUEN LUNES!!