Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 2 de novembre de 2021

Bon dia! Avui comença la campanya de poda de restes vegetals per a usuaris domèstics, amb dos punts de recollida nous que se sumen als que ja teníem: zona de Can Puig i Avinguda Olesa de Bonesvalls (piscina).
¿ Agenda pública: 2 de novembre de 2021
¿ Avui em reuniré amb l'equip de direcció per millorar el dia a dia de l’Ajuntament.
¿ Rebré la visita de veïns i veïnes per conèixer què els preocupa.
¿ Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf.
¿ A la Junta de Govern Local aprovarem, entre altres coses, la pròrroga del contracte per al servei de recollida selectiva porta a porta, de paper i cartró d’origen comercial.
¿ Acabaré la jornada amb una reunió de coordinació del govern municipal.
--
¡Buenos días! Hoy empieza la campaña de poda de restos vegetales para usuarios domésticos, con dos puntos de recogida nuevos que se suman a los que ya teníamos: zona de Can Puig y Avenida Olesa de Bonesvalls (piscina).
¿ Agenda pública: 2 de noviembre de 2021
¿ Hoy me reuniré con el equipo de dirección para mejorar el día a día del Ayuntamiento.
¿ Recibiré la visita de vecinos y vecinas para conocer qué les preocupa.
¿ Consejo Rector del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès-Garraf.
¿ En la Junta de Gobierno Local aprobaremos, entre otras cosas, la prórroga del contrato para el servicio de recogida selectiva puerta a puerta, de papel y cartón de origen comercial.
¿ Terminaré la jornada con una reunión de coordinación del gobierno municipal.