Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 23 de novembre de 2021

¿Agenda pública: 23 de novembre de 2021
Bon dia!
¿ Començo el dimarts amb la reunió del gabinet de crisi municipal per fer seguiment de la pandèmia de la COVID-19 al municipi.
¿ Visita, juntament amb la regidora d’Educació, Paqui Carrasquilla, l’escola Les Parellades per conèixer les necessitats del centre.
¿ Tindré una trobada amb el delegat del Govern de la Generalitat, David Alquézar, per exposar-li les necessitats del municipi en aquells temes que són responsabilitat de la Generalitat.
¿ Farem la Junta de Govern Local en la qual aprovarem ajuts per al comerç local, per a les persones autònomes i les petites empreses, perquè les famílies puguin accedir a llibres i material escolar i per asfaltar alguns carrers.
¿ Reunió de coordinació del govern.
¿ Junta de portaveus.
Fotos: Visita a l'Escola Les Parellades. Gràcies, David, per la teva rebuda i la feina que feu dia a dia!!!
--
¿ Agenda pública: 23 de noviembre de 2021
¡Buenos días!
¿ Empiezo el martes con la reunión del gabinete de crisis municipal para hacer seguimiento de la pandemia de la COVID-19 en el municipio.
¿ Visita, junto con la regidora de Educación, Paqui Carrasquilla, la escuela Les Parellades para conocer las necesidades del centro.
¿ Tendré un encuentro con el delegado del Govern de la Generalitat, David Alquézar, para exponerle las necesidades del municipio en los temas que son responsabilidad de la Generalitat.
¿ Haremos la Junta de Gobierno Local en la que aprobaremos ayudas para el comercio local, para las personas autónomas y las pequeñas empresas, para que las familias puedan acceder a libros y material escolar y para asfaltar algunas calles.
¿ Reunión de coordinación del gobierno.
¿ Junta de portavoces.
Fotos: Visita a la Escuela Les Parellades. ¡¡¡Gracias, David, por tu recibimiento y el trabajo que hacéis día a día!!!