Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 26 d'abril de 2022

Bon dia! ¿ Avui hem inaugurat la comunitat energètica de la Masia Les Farigoles de Puigmoltó.
¿ Agenda pública: 26 d'abril de 2022
¿ A primera hora m’ha entrevistat l’Agència Catalana de Notícies per parlar del projecte del clúster de la cadena del fred.
¿ Inauguració de la comunitat energètica de la Masia Les Farigoles de Puigmoltó.
¿ Tindré una reunió per preparar un nou projecte d’habitatges al municipi.
¿ Celebrarem la Junta de Govern Local.
¿ Farem una reunió de coordinació del govern.
¿ Acabarem la jornada al vespre amb el ple municipal.
--
¡Buenos días! ¿ Hoy hemos inaugurado la comunidad energética de la Masía Les Farigoles de Puigmoltó.
¿ Agenda pública: 26 de abril de 2022
¿ A primera hora me ha entrevistado la Agència Catalana de Notícies para hablar del proyecto del clúster de la cadena del frío.
¿ Inauguración de la comunidad energética de la Masía Les Farigoles de Puigmoltó.
¿ Tendré una reunión para preparar un nuevo proyecto de viviendas en el municipio.
¿ Celebraremos la Junta de Gobierno Local.
¿ Haremos una reunión de coordinación del gobierno.
¿ Terminaremos la jornada con el pleno municipal.