Agenda de l'Alcaldessa

Dimarts, 9 de novembre de 2021

¿ Agenda pública: 9 de novembre de 2021
Bon dia!
¿ Aquest matí ha estat la pressa de possessió dels seus càrrecs de quatre caporals de la Policia Local com a funcionaris.
¿ Tindré una reunió amb la Fundació Ave Maria per avançar en dos projectes: Never Alone (dependència de la gent gran) i Can Pau Roig (Institut de Robòtica per a la Dependència).
¿ Em reuniré amb l’Agència Catalana de l’Aigua per tractar millores a la Riera de Les Roquetes.
¿ A la tarda, tinc Junta de Govern Local de l’Ajuntament.
¿ Després, reunió de coordinació del govern.
--
¿ Agenda pública: 9 de noviembre de 2021
¡Buenos días!
¿ Esta mañana ha sido la toma de posesión de sus cargos de cuatro cabos de la Policía Local como funcionarios.
¿ Tendré una reunión con la Fundación Ave Maria para avanzar en dos proyectos: Never Alone (dependencia de la gente mayor) y Can Pau Roig (Instituto de Robótica para la Dependencia).
¿ Me reuniré con la Agencia Catalana del Agua para tratar mejoras en la Riera de Les Roquetes.
¿ Por la tarde, tengo Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento.
¿ Después, reunión de coordinación del gobierno.