Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres 19 i dijous 20 d'octubre de 2022

Agenda pública: dimecres i dijous 19 i 20 d'octubre de 2022
FOTO: presa de possessió de la responsabilitat de Caporal d'un agent de la Policia Local!
¿ he visitat els treballs forestals per a la prevenció d'incendis que fem a Can Girabals i després farem a Can lloses i altres urbanitzacions.
¿ he atés visites de veïs i veïnes.
¿ reunió per avançar en el projecte FRED HUB amb l'empresa AKO.
¿ reunió amb el grup de protecció civil.
¿ avui tinc reunions a la diputació de bcn
¿ reunió amb joves del municipi per instal.lar un equipament de calistenia a Ribes.
¿ al vespre em trobaré amb la diputada de turisme de Córdova per intercanviar impressions i possibles col.laboracions
Agenda pública: miércoles y jueves 19 y 20 de octubre de 2022
FOTO: toma de posesión de la responsabilidad de Caporal de un agente de la Policía Local!
¿ he visitado los trabajos forestales para la prevención de incendios que hacemos en Can Girabals y después haremos en Can lloses y otras urbanizaciones.
¿ he atendido visitas de vecinos y vecinas.
¿ reunión para avanzar en el proyecto FRED HUB con la empresa AKO.
¿ reunión con el grupo de protección civil.
¿ hoy tengo reuniones en la diputación de bcn
¿ reunión con jóvenes del municipio para instalar un equipamiento de calistenia en Ribes.
¿ por la noche me encontraré con la diputada de turismo de Córdoba para intercambiar impresiones y posibles colaboraciones