Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 26 d'abril de 2023

Agenda pública: dimecres 26 d'abril de 2023
¿ Avui he estat al Parlament de Catalunya amb la diputada Assumpta Escarp per presentar-li les demandes en Salut que tenim al municipi.
1. Solució per l'atenció telefònica
2. Més metges perquè estem per sota i sobretot pediatria.
3. Bona atenció presencial
4. Urgències 24h a Ribes i Les Roquetes
5. Poder tenir un centre CUAP on en puguin fer les primeres proves sense haver d'anar a l'hospital.
Hem entrat una proposta de resolució i s'han compromès a treballar-la!!
¿ Aquesta tarda tinc reunions de veïns i veïnes per treballar millores en la urbanització dels Cards.
BON DIMECRES!!
Agenda pública: miércoles 26 de abril de 2023
¿ Hoy he estado en el Parlament de Catalunya con la diputada Assumpta Escarp para presentarle las demandas en Salud que tenemos en el municipio.
1. Solución por la atención telefónica
2. Más médicos porque estamos por debajo y sobre todo pediatría.
3. Buena atención presencial
4. Urgencias 24h en Ribes y Les Roquetes
5. Poder tener un centro CUAP donde puedan realizar las primeras pruebas sin tener que ir al hospital.
¡Hemos entrado una propuesta de resolución y se han comprometido a trabajarla!!
¿ Esta tarde tengo reuniones de vecinos y vecinas para trabajar mejoras en la urbanización de los Cards.
BUEN MIÉRCOLES!!