Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 27 d'abril de 2022

Bon dia! ¿ Estem millorant la nova zona de barbacoes i bar per poder obrir ben aviat!
¿ Agenda pública: 27 d'abril de 2022
¿ Començo el dia amb una reunió amb l’Ajuntament de L’Hospitalet per explicar-los el projecte Never Alone, en el qual s’aplica la robòtica per a la dependència.
¿ Participaré en la Comissió Executiva i en el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, com a diputada de Turisme.
¿ A la tarda, assistiré al Consell Escolar municipal.
¿ Al vespre tanco el dia amb l’executiva local del PSC de Ribes i Les Roquetes.
--
¡Buenos días! ¿ ¡Estamos mejorando la nueva zona de barbacoas y bar para poder abrir en breve!
¿ Agenda pública: 27 de abril de 2022
¿ Empiezo el día con una reunión con el Ayuntamiento de L'Hospitalet para explicarles el proyecto Never Alone, en el que se aplica la robótica para la dependencia.
¿ Participaré en la Comisión Ejecutiva y en el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges, como diputada de Turismo.
¿ Por la tarde, asistiré al Consell Escolar municipal.
¿ Cierro el día con la ejecutiva local del PSC de Ribes y Les Roquetes.