Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 4 de maig de 2022

Bon dia! Recordeu que podeu sol·licitar aquests ajuts per a petites empreses, microempreses i persones autònomes.
¿ Agenda pública: 4 de maig de 2022
¿¿ Avui començo el dia amb una reunió sobre la gestió de l'aigua de consum al municipi.
¿¿ Faré una reunió sobre el projecte de millora de la carretera del cementiri i el Parc Tecnològic de Can Puig.
¿¿ Parlarem sobre un projecte de sortida laboral per a alumnes amb diversitat funcional.
¿¿ Em trobaré amb nois i noies que m’explicaran el seu projecte de grafit en mural.
¿¿ Assistiré al Consell Municipal de Medi Ambient, on explicarem el projecte de plaques fotovoltaiques i de comunitat energètiques.
--
¡Buenos días! Recordad que podéis solicitar estas ayudas para pequeñas empresas, microempresas y personas autónomas.
¿ Agenda pública: 4 de mayo de 2022
¿¿ Hoy empiezo el día con una reunión sobre la gestión del agua de consumo en el municipio.
¿¿ Haré una reunión sobre el proyecto de mejora de la carretera del cementerio y el Parque Tecnológico de Can Puig.
¿¿ Hablaremos sobre un proyecto de salida laboral para alumnos con diversidad funcional.
¿¿ Me encontraré con chicos y chicas que me explicarán su proyecto de grafitis en mural.
¿¿ Asistiré al Consejo Municipal de Medio Ambiente, donde explicaremos el proyecto de placas fotovoltaicas y de comunidad energéticas.