Agenda de l'Alcaldessa

Dimecres, 7 d'octubre de 2020

Agenda pública: dimecres dia 7 octubre 2020
 
Aquest matí he tingut reunió amb la Diputació per parlar del suport al consell comarcal sobretot en programes d'ajuts socials. Seguidament, reunió de tota la vegueria per parlar del pla estratègic metropolità. Al migdia, roda de premsa per explicar les millores a l'oficina d'atenció ciutadana per donar millor servei i a la tarda, visites, reunió amb les ampes del municipi per parlar de la neteja a les escoles. BON DIMECRES!!
 
Esta mañana he tenido reunión con la Diputación para hablar del apoyo al consejo comarcal sobre todo en programas de ayudas sociales. Seguidamente, reunión de toda la vegueria por habla del plan estratégico metropolitano. A mediodía, rueda de prensa para explicar las mejoras en la.oficina de atención ciudadana para dar mejor servicio y por la tarde, visitas, reunión con las ampas del municipio para hablar de la limpieza en las escuelas. BUEN MIÉRCOLES!!