Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 16 de desembre de 2022

Agenda pública: divendres 16 de desembre de 2022
¿ Aquest matí he tingut reunió per treballar millores en l'enllumenat públic i també el temps de resposta en el canvi de bombetes foses i/o avaries.
¿ seguidament, hem treballat amb el departament de residus millores en la recollida i també campanya de conscienciació ciutadana i comercial.
¿ ara, he estat provant amb la meva bicicleta els nous kits per arreglar petites avaries que hem instal.lat a la rambla del garraf i al passeig de circumvalació.
¿ al migdia, tinc reunió a Vilafranca de la Mancomunitat
¿ a la tarda, aniré a la jornada de portes obertes que ha organitzat el CAP de Ribes
¿ al vespre, al brindis de festes que farem a l'agrupació del PSC.
BON DIVENDRES!!!
 
Agenda pública: viernes 16 de diciembre de 2022
¿ Esta mañana he tenido reunión para trabajar mejoras en el alumbrado público y también el tiempo de respuesta en el cambio de bombillas fundidas y/o averías.
¿ seguidamente, hemos trabajado con el departamento de residuos mejoras en la recogida y también campaña de concienciación ciudadana y comercial.
¿ ahora, he estado probando con mi bicicleta los nuevos kits para arreglar pequeñas averías que hemos instalado en la rambla del garraf y en el paseo de circunvalación.
¿ al mediodía, tengo reunión en Vilafranca de la Mancomunidad ¿ por la tarde, iré a la jornada de puertas abiertas que ha organizado el CAP de Ribes
¿ por la noche, en el brindis de fiestas que haremos en la agrupación del PSC.
BUEN VIERNES!!!