Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 16 de juny de 2017

Aquest matí he començat amb una reunió sobre temes d'educació per tancar el curs i preparar l'inici del proper. Després,  reunió amb Som Energia per treballar temes de sostenibilidad al municipi. Seguidament, reunió amb una empresa que vol explicarnos els seus serveis. Al migdia, reunió amb urbanisme per treballar la possibilitat de noves activitats economiques al municipi. A la tarda, inici i ofrena del Romiatge de la Casa d'Andalusia i al vespre, presentació de la portada i separata del programa de la Festa Major de Les Roquetes. BON DIVENDRES!!   Fotos posant en marxa els carregadors elèctrics de Ribes.

Esta  mañana he empezado con una reunión sobre temas de educación para cerrar el curso y preparar el inicio del próximo.  Después,  reunions con Som Energia para trabajar temas de sostenibilidad a en el municipio. Seguidamente, reunions con una empresa que quiere explicarnos sus servicios. Al mediodia , reunion con urbanismo para trabajar la posibilidada de nuevas actividades economicas en el municipio. Por la tarde, inició y ofrenda del Rocío de la Casa del Andalucía y por la noche, presentación de la portada y la separata del programa de la Fiesta Mayor de Les Roquetes. BUEN VIERNES!!   Fotos poniendo en marcha los cargadores eléctricos de Ribes.