Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 17 de setembre de 2021

Agenda pública: divendres, 17 de setembre de 2021
Bon dia! Començo el matí rebent visites de veïns i veïnes.
Després, com a membre del Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i el Garraf, vaig a l’Hospital de Vilafranca del Penedès per reunir-me amb el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, i demanar les millores que Sant Camil necessita.
Reunió amb la Direcció General de Turisme de la Generalitat per parlar del Summit Turisme Barcelona 2021.
Acabo el dia amb el Consell de Federació de l’Alt Penedès-Garraf del PSC.
¡Bon divendres!
--
Agenda pública: viernes, 17 de septiembre de 2021
¡Buenos días! Empiezo la mañana recibiendo visitas de vecinos y vecinas.
Después, como miembro del Consorcio Sanitario del Alt Penedès y el Garraf, voy al Hospital de Vilafranca del Penedès para reunirme con el President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, y pedir las mejoras que Sant Camil necesita.
Reunión con la Dirección General de Turismo de la Generalitat para hablar del Summit Turisme Barcelona 2021.
Termino el día con el Consell de Federació de l’Alt Penedès-Garraf del PSC.
¡Feliz viernes!