Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 18 de febrer de 2022

¿ Agenda pública: 18 de febrer de 2022
¿ He començat el dia rebent la visita de veïns i veïnes per parlar de les seves preocupacions.
¿ He visitat la Masía Mas d'en Giralt, un exemple d’ecoturisme i turisme sostenible al municipi. ¿
¿ He tingut una reunió per preparar el ple municipal d’aquest mes.
¿ M’he reunit amb la directora de Serveis Territorials d’Educació, Sílvia Ortiz, juntament amb la regidora Paqui Carrasquilla i el regidor Josep Maria Llopart, per exposar-li les mancances que tenim al municipi en matèria d’Educació i la situació dels cicles formatius.
¿ Hem visitat l’institut Alexandre Galí amb la directora de Serveis Territorials.
¿ Assistiré a la presentació del Carnaval de Ribes.
--
¿ Agenda pública: 18 de febrero de 2022
¿ He empezado el día recibiendo la visita de vecinos y vecinas para hablar de sus preocupaciones.
¿ He visitado la Masía Mas d'en Giralt, un ejemplo de ecoturismo y turismo sostenible en el municipio. ¿
¿ He tenido una reunión para preparar el pleno municipal de este mes.
¿ Me he reunido con la directora de Servicios Territoriales de Educación, Sílvia Ortiz, junto con la regidora Paqui Carrasquilla y el regidor Josep Maria Llopart, para exponerle las carencias que tenemos en el municipio en materia de Educación y la situación de los ciclos formativos.
¿ Hemos visitado el instituto Alexandre Galí con la directora de Servicios Territoriales.
¿ Asistiré a la presentación del Carnaval de Ribes.