Agenda de l'Alcaldessa

Divendres, 29 d'abril de 2022

Bon dia! Cuidem el nostre espai públic amb treballs de jardineria que omplin de colors i bones olors els carrers i places del municipi.
¿ Agenda pública: 29 d'abril de 2022
¿ Aquest matí lliuraré les certificacions de sostenibilitat turística de reconeixement internacional Biosphere, com a diputada de Turisme. A més, a Sant Pere de Ribes ens donen una d’aquestes distincions.
¿ Tindré una reunió de treballa amb l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament.
¿ Assistiré als actes que celebren a les escoles del municipi pel projecte Dansa Ara. Avui és el Dia Internacional de la Dansa.
¿ Presentarem el projecte de millora d’aigües pluvials als veïns i veïnes del carrer Múrcia de les Roquetes.
¿ Al vespre visitaré la Feria de Abril de Barcelona, com a diputada.
--
¡Buenos días! Cuidamos nuestro espacio público con trabajos de jardinería que llenan de colores y buenos olores las calles y plazas del municipio.
¿ Agenda pública: 29 de abril de 2022
¿ Esta mañana entregaré las certificaciones de sostenibilidad turística de reconocimiento internacional Biosphere, como diputada de Turismo. Además, a Sant Pere de Ribes nos dan una de estas distinciones.
¿ Tendré una reunión de trabajo con el área de Urbanismo del Ayuntamiento.
¿ Asistiré a los actos que celebran en las escuelas del municipio por el proyecto Dansa Ara. Hoy es el Día Internacional de la Danza.
¿ Presentaremos el proyecto de mejora de aguas pluviales a los vecinos y vecinas de la calle Murcia de les Roquetes.
¿ Por la noche visitaré la Feria de Abril de Barcelona, como diputada.