Biografia

 

Nom i cognoms: Abigail Garrido Tinta

Partit polític:  Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Grup municipal: PSC-CP

Data de naixement: 1961

 

 

 

 

Mestra d'escola de professió. És regidora a l'Ajuntament des de l'any 1999 i ha exercit diversos càrrecs amb responsabilitats de govern durant els mandats del PSC de les últimes legislatures. Algunes de les regidories que ha portat són les d'Urbanisme, Hisenda, Via Pública, Recursos Humans, Desenvolupament Econòmic i Ocupació i Governació, principalment. És la primera secretària del PSC al municipi.